DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198), nakłada na organy administracji publicznej, wykonujące zadania publiczne, obowiązek udostępniania wszystkich informacji publicznych.  

 

Wyjątek stanowią informacje niejawne.


Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.