SCHEMAT ORGANIZACYJNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W LIPOWEJ

 

DYREKTOR GBP

 

                              

 

 
 

 

                                                  

 

 

 
 

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

WYPOŻYCZALNIA

 

 

FILIE GBP