INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej działa jako samodzielna jednostka organizacyjna instytucji kultury utrzymywana z budżetu gminy. Wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych. Jej główna siedziba mieści się w budynku Urzędu Gminy w Lipowej. Posiada dwie filie w Leśnej i Twardorzeczce.

Głównym celem statutowym biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturowych, oświatowych i informacyjnych czytelników naszej gminy. Poprzez posiadany bogaty księgozbiór uczestniczy bezpośrednio w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Biblioteka gminna i filia w Twardorzeczce jest w pełni zautomatyzowana.

Pracownicy biblioteki dbają o staranny dobór nowości wydawniczych, zwłaszcza uaktualnienia zbiorów z zakresu wydawnictw encyklopedycznych i informacyjnych oraz literatury pięknej i popularno-naukowej, wychodząc tym samym naprzeciw rosnącym oczekiwaniom czytelników.

W bibliotece organizowane są również działania, które mają na celu popularyzację czytelnictwa i książki -  m.in. spotkania z autorami  zarówno dla dzieci jak i dorosłych.